AVLYST! We are Symphony - av Oslo Koreografiske (29.03 / 12:00)

Arrangementsinformasjon

Avlyst som del av den nasjonale dugnaden for å hindre spredning av koronaviruset: https://rosendalteater.no/blog/viktig-informasjon-ang-koronaviruset


Velkommen til We are Symphony av Oslo Koregrafiske (NO)

We are Symphony lar de minste barna spille med.

We are Symphony er en flerdimensjonal forestillingsreise for barn 0-3 år og voksne. Publikum deltar i et visuelt univers der rommet beveges og omveltes.

Lyssatte ringer henger flere meter over publikum og beveges sammen med danserne. Kostymene har innebygget lys og musikken engasjerer og overrasker både små og store.

Publikum kan oppleve forestillingen fra ulike vinkler og perspektiver, og kan derfor være med å påvirke verket. Verket formidler abstrakte historier gjennom relasjoner og estetisk-absurde tablåer. 

Oslo Koreografiske er et kunstnerkollektiv som flerstemmig koreograferer lys, lyd, scenografi og mennesker. 

Foto av Tale Hendnes

scenekunst
teater
barn

Restriksjoner

For barn 0-3 år.

Ansvarsfraskrivelse

Merk deg at vi ikke har anledning til å slippe publikum inn etter forestillingsstart. Kjøpte billetter byttes/refunderes ikke. Ta kontakt hvis du har spesielle behov knyttet til forestillingen.