MULTIPLIÉ: Tumble in the Jungle - av Inger Cecilie Bertrán de Lis (26.04 / 15:00)

Arrangementsinformasjon

Velkommen til Tumble in the Jungle av Inger Cecilie Betrán de Lis (NO)

Full fres i jungelen!
En visuell og sanselig forestilling for barn med fokus på fellesskap, humor og anerkjennelse

Dette er temaer som barn kan kjenne seg igjen i, og som kan gi dem glede og berikelse i øyeblikket. Tumble in the Jungle er tilpasset hørselshemmede og døve barn. Samtidig er forestillingen også for barn som ikke har denne funksjonshemmingen, og kan slik sett være en samlende forestilling for alle barn.

På scenen møter vi to dansere og en døv musiker. Vi følger deres oppdagelsesferd gjennom absurde humoristiske og poetiske tablåer.

Forestillingen presenteres igjennom Dansenett Norge, og vises i samarbeid med Rosendal Teater som en del av vårt «barne og familiesøndag» program.

----

ENGLISH

Full tumble in the jungle!
A visual and sensory performance for children with focus on community, humor and recognition

These are themes that children can recognize, and that can bring them joy and enrichment in the moment. Tumble in the Jungle is adapted for hearing impaired and deaf children. At the same time, the performance is also for children who do not have this disability, and in that way be a unifying performance for all children.

On stage we meet two dancers and a deaf musician. We follow their exploration through absurd, humorous and poetic tableaux.

The performance is presented through Dansenett Norge, and is shown in collaboration with Rosendal Teater as part of our «Family Sunday» program.

Photo: Tale Hendnes/Dansens Hus

scenekunst
barn
dans
multiplie
multipliédansefestival
familieaktivitet
tumbleinthejungle

Restriksjoner

For barn 2-6 år.

Ansvarsfraskrivelse

Merk deg at vi ikke har anledning til å slippe publikum inn etter forestillingsstart. Kjøpte billetter byttes/refunderes ikke. Ta kontakt hvis du har spesielle behov knyttet til forestillingen.