Prosessvisning: 71 BODIES - NORMAL research

Arrangementsinformasjon

Hvilke kropper anses som i stand til å ha sex eller å starte en familie? Hvilke kropper produserer lyst, og hvilke betraktes som frastøtende? Hvordan påvirker språket vårt den måten kroppene våre eksisterer i hverandres fantasi?

Språk: Engelsk

NORMAL research er et kunstnerisk samarbeid mellom Daniel Mariblanca, Maria Terese Kittilsen og Ursula Kaufman. Den kunstneriske utforskningen springer ut ifra en dialog rundt temaer tilknyttet funksjonsnedsettelse og seksualitet. De undersøker i dette prosjektet hvordan det å leve med en funksjonsnedsettelse påvirker og samhandler med ideer om skjønnhet, kroppsrepresentasjon og reproduktive rettigheter, samt tilgangen til et sosialt, emosjonelt og profesjonelt liv.

Prosessvisningen vil bestå av tre deler: En demonstrasjon av den koreografiske utforskningen, en presentasjon av intervjuer med ulike mennesker som lever med en funksjonsnedsettelse, og til slutt en åpen samtale med publikum.


Daniel Mariblanca ble født i Barcelona for 38 år siden. Siden 2016 har han vært basert i Norge, hvor han har jobbet som danser for Carte Blanche, og har dannet sitt eget kompani 71BODIES.

Maria Terese Kittilsen er en norsk dansekunstner. Hun er spesialisert i undervisning for dansere med ulike funksjonshemninger, og lever også selv med en usynlig funksjonshemming.

Ursula Kaufmann er en filmskaper med base i Barcelona. Arbeidet hennes søker å bidra til å reversere mangelen på representasjon for de som ikke inkluderes i hovedprivilegiene til det heteropatriarkalske samfunnet. Hun arbeider gjerne gjennom diskurser som dokumentar, skjønnlitteratur og andre narrative fortellermåter.


Co-produsert av Carte Blanche.

Sesongavslutningen med Carte Blanche og kunstnere tilknyttet kompaniet, er et samarbeid mellom DansiT og Rosendal Teater.

dans

Ansvarsfraskrivelse

Merk deg at vi ikke har anledning til å slippe publikum inn etter forestillingsstart. Kjøpte billetter byttes/refunderes ikke.